MREŽNI MARKETING

Mrežni Marketing je način distribucije, u kojem firma prodaje svoje proizvode putem samostalnih distributera krajnjim kupcima, a kupci mogu djelovati kao samostalni prodavači u ponovnoj prodaji. Ovaj sistem kod nas na Balkanu se pojavio devedesetih godina s tim što se tada radio „offline“. Sam sistem poslovanja nije se mnogo promenio osim što smo sada dobili jedan novi alat koji se zove „Internet“.

Mrežni Marketing, Network Marketing ili MLM su, zapravo, jedno te isto. Na našim se prostorima najviše koristi termin MLM, što je skraćenica za „Multi Level Marketing“. Sve češće korišten izraz je i „Mrežni marketing“, dok se izraz „Network Marketing“ koristi u zemljama engleskog govornog područja.

Ukoliko želite da naučite kako se ovaj posao radi na pravi način, upišite se na besplatan kurs i već od „DANAS“ počnite učiti o Mrežnom Marketingu na pravi način od uspešnih predavača .

Put ka uspehu

Put ka uspehu prolazi kroz šest faza PRVA FAZA: CILJ I SNOVI Postavite sebi cilj. Šta želite u životu da ostvarite kroz ovaj posao? Želite li slobodu ? Želite li da radite kada hoćete, koliko hoćete, s kim hoćete, bez radnog vremena, šefa. . . Želite da Vam prihod od ovoga posla bude džeparac, druga …

Read more